Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU

Tấm Đồng Xem chi tiết

Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size 7x10cm,...
13000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-009 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, Size 10x25cm,...
20000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size 12x18cm,...
28000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-011 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size: 15x20cm,...
36000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size A4 20x30cm,...
52000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size A4 07x10cm,...
23000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Size A4 10x20cm, dày 1.5mm
24000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Size A4 12x18cm, dày 1.5mm
35000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày