Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU

IC BUCK BOOST Xem chi tiết

Sale 0%
7500 /Cái
/ Cái

Code: 5101-054 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-064 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
48300 /Cái
/ Cái

Code: 5101-066 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
220000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-067 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
170000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-078 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Single Supply 3.0 V to 44 V, Low Power...
14700 /Cái
/ Cái

Code: 5101-079 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
0979 466 469
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày