Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU

IC ỔN ÁP Xem chi tiết

Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-072 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
76000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-074 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
52000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-075 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7000 - 25000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-076 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC nguồn DC-DC 18-600VDC -> 5V 500mA
31000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-077 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6000 /Cái
/ Cái

Code: 5102-065 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày