Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU

IC BUCK BOOST Xem chi tiết

Sale 0%
23V, 3A, 340KHz Synchronous Step-Down DC/DC...
5000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3-A, 28-V Input, Step Down DC-DC Converter
15000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2A,16V,1MHZ,SYNCHRONOUS STEP-DOW
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-024 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8A 180KHz 40V Buck DC to DC Converter
21000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-025 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC SWIT PWM CM OVP UVLO HV TO220
14000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-026 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 1A TO220-5
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-027 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG BUCK 12V 1A TO220-5
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-028 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 1A TO220-5
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-029 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
0979 466 469
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày