Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU

IC BUCK BOOST Xem chi tiết

Sale 0%
Step−Up/Down/Inverting Switching
6000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5A 180KHz 36V Buck DC to DC Converter
18000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 2A SYNC
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Inverting DC/DC converter 4A
21000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2A 150KHz 40V Buck DC to DC Converter
6500 /Cái
/ Cái

Code: 5101-017 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
IC OFFLINE SWIT PROG OVP TO220
15000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 5A
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 5101-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 3A
11000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
0979 466 469
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày