MENU

Mạch trò chơi sấp ngửa điện tử

Dưới đây là mạch trf chơi sấp ngửa bằng điện tử sử dụng IC hẹn giờ NE555 và FFJK 74LS76.

Mạch trò chơi sấp ngửa điện tử

Mạch sử dụng hai IC hẹn giờ NE 555 (IC1) và FFJK  74LS76 (IC2). IC 1 được nối như bộ tạo dao động đa hài không ổn định hoạt động ở tần số 10Hz. Q1 được kết nối với chân 1 của IC2 thông qua nút ấn S1. IC2 được nối dây ở chế độ đảo. Khi nhấn nút S1, các chân đầu ra 14 và 15 của IC2 bắt đầu chuyển sang trạng thái bật. Các đèn LED được kết nối với các chân này cũng bật (Vì tần số bật là 10Hz, cả hai đèn LED đều phát sáng). Khi nhấn nút S1, một trong hai đèn LED vẫn ON.

Sơ đồ mạch

Ghi chú

-Mạch được cấp nguồn từ 5 VDC.

-Công tắc S1 là nút nhấn.

-Các IC phải có đế IC

-Các mạch có thể được lắp ráp chung trên một PCB.

Hỗ trợ liên kết
0979466469
0899909838
0938128290
0899909838
Khiếu nại: 0964238397
0979466469

Hotline: 0979 466 469

Thương hiệu nổi bật