MENU

Mạch chấm điểm trò chơi

Dưới đây là mạch chấm điểm cho trò chơi dùng bộ định thời NE555, bộ đếm 74LS192, bộ giải mã a74LS247 và LED 7 đoạn.

Mạch chấm điểm trò chơi

Dưới đây là mạch chấm điểm cho trò chơi được sử dụng cho mọi trường hợp. Mạch dựa trên bộ định thời NE555, bộ đếm 74LS192, bộ giải mã a74LS247 và LED 7 đoạn. Bộ đếm thời gian IC1 sẽ tạo ra đồng hồ cho bộ đếm IC (IC2) có tần số được xác định bởi R1 và C2. Khi nhấn S2, IC2 sẽ đếm ở chế độ lên và khi nhấn S3, IC2 sẽ đếm ở chế độ xuống. IC 3 sẽ giải mã số đếm để hiển thị trên led 7 đoạn. Mạch được thiết kế bám sát vào những điều cơ bản của bộ đếm và mạch rất dễ hiểu cho những người mới bắt đầu.

Sơ đồ mạch

Ghi chú

-Khi trò chơi bắt đầu, hãy bật nguồn và nhấn S1 để đặt lại bộ đếm.

-Bây giờ nhấn S2 hoặc S3. IC2 sẽ giữ số đếm cuối cùng. Khi kết thúc nhấn S4 để xem điểm số trên màn hình. Đây là điểm số của trò chơi

-Mỗi lần thử nên nhấn S1 để đặt lại số đếm và sau đó nhấn S2 hoặc S3 rồi S4 để xem điểm.

-Mạch có thể được cấp nguồn từ nguồn 9V.

Nguồn tham khảo: http://www.circuitstoday.com/scorcing-game-circuit

Hỗ trợ liên kết
0979466469
0899909838
0938128290
0899909838
Khiếu nại: 0964238397
0979466469

Hotline: 0979 466 469

Thương hiệu nổi bật