MENU

Tổng quan mạch xén transistor

Trong bài viết này, các mạch xén transistor sẽ được giải thích chi tiết cùng với sơ đồ mạch và dạng sóng.

Mạch xén transistor

Trong bài viết này, các mạch xén transistor sẽ được giải thích chi tiết cùng với sơ đồ mạch và dạng sóng.

Các transistor có hai loại tuyến tính. Loại 1 xảy ra khi transistor chuyển từ vùng cắt sang vùng hoạt động. Sự tuyến tính khác xảy ra khi transistor đi từ vùng hoạt động sang vùng bão hòa. Khi bất kỳ tín hiệu đầu vào nào đi qua transistor, qua ranh giới giữa vùng cắt và vùng hoạt động hoặc qua ranh giới giữa vùng hoạt động và vùng bão hòa, một phần của dạng sóng tín hiệu đầu vào sẽ bị cắt xén bớt. Một phần của dạng sóng đầu vào giữ cho transistor trong vùng hoạt động sẽ xuất hiện ở đầu ra mà không có bất kỳ biến dạng nào. Trong trường hợp như vậy, nó là dòng điện đầu vào chứ không phải là điện áp đầu vào nên có dạng sóng của tín hiệu chúng ta quan tâm.

Trong vùng hoạt động, giá trị của điện trở  phải đủ lớn khi so sánh với điện trở đầu vào của transistor. Dòng cơ sở đầu vào sẽ có dạng sóng của điện áp đầu vào và Ib= Vin - điện áp cắt từ cực B đến cực E / RB

Dạng sóng cho mạch xén transistor được hiển thị trong hình dưới đây.

Xét điện áp của transistor Germanium. Transitor sẽ hoạt động ở vùng giới hạn ở -0.1V. Khi điện áp đạt 0,1V transistor bắt đầu dẫn và sẽ chuyển sang vùng hoạt động. Khi điện áp tăng lên 0,3 V, transistor chuyển sang vùng bão hòa và điện áp cực phát bị giới hạn ở VBE = 0,3V. Khi transistor chuyển từ vùng cắt sang vùng hoạt động và sau đó thành bão hòa, dòng cực B là IB tăng chậm. Trong sơ đồ, dòng điện đầu ra (dòng collector, Ic ) sẽ có cùng dạng với dòng IB đầu vào khi transistorhoạt động trong vùng hoạt động. Trong vùng bão hòa dòng collector sẽ trở thành hằng số và trở thành Ic ( sat).

Dạng sóng cho mạch xén transistor cho đầu vào hình sin được hiển thị trong hình dưới đây.

Hỗ trợ liên kết
0979466469
0899909838
0938128290
0899909838
Khiếu nại: 0964238397
0979466469

Hotline: 0979 466 469

Thương hiệu nổi bật