MENU

Mạch tiếng kèn

I. Mô tả:

  • Đây là một sơ đồ mạch đơn giản tạo ra âm thanh giống tiếng kèn bằng cách sử dụng hai IC NE555. Hai IC được nối với nhau như hai bộ dao động đa hài. Đầu ra của bộ doa động thứ nhất (chân 3 của IC1) được nối với chân 7 của bộ dao động thứ hai (IC2). Hiệu ứng kết hợp của các bộ dao động đa hài tạo ra tiếng nhạc ở đầu ra.

 

 

II. Chú ý:

  • Hiệu ứng âm thanh có thể được điều chỉnh bằng cách thay đổi biến trở R2 & R5.

  • Có thể dùng loa có trở khoáng 8Ω

  • Sử dụng nguồn một chiều 9V để cấp cho mạch

  • Tất cả các tụ điện phải chịu được điện áp 15V trở lên.

Hỗ trợ liên kết
0979466469
0899909838
0938128290
0899909838
Khiếu nại: 0964238397
0979466469

Hotline: 0979 466 469

Thương hiệu nổi bật