MENU

Mạch thông báo khi điện thoại bị ngắt kết nối

Dưới đây là mạch dùng để thông báo cho người dùng khi điện thoại bị ngắt kết nối thông qua LED.

Mạch thông báo khi điện thoại bị ngắt

 

Dưới đây là mạch dùng để thông báo cho người dùng khi điện thoại bị ngắt kết nối thông qua LED. Mạch thường được sử dụng trong các loại điện thoại cũ.

Mạch sử dụng cặp Darlington để kết nối Q1 (2N3904) và Q2 (2N3906) để phát hiện máy thu có bị ngắt kết nối hay không và dùng LED để hiển thị trạng thái.

 

Sơ đồ mạch

 

Ghi chú

- Đèn LED phải phát sáng khi mạch không được kết nối với đường dây điện thoại cũng như khi điện thoại bị ngắt kết nối.

- Nếu đèn LED không OFF khi bộ thu đã được kết nối, hãy thay đổi giá trị của R2 để có điện áp khoảng 3,5V đi qua nó.

- Mạch được cấp nguồn từ pin 3V.

 

Hỗ trợ liên kết
0979466469
0899909838
0938128290
0899909838
Khiếu nại: 0964238397
0979466469

Hotline: 0979 466 469

Thương hiệu nổi bật