MENU

Mạch tạo các dạng sóng sử dụng IC L8038

Mạch đo các dạng sóng vuông, sóng hình sin, sóng tam giác, xung và răng cưa sử dụng IC L8038.

Mạch tạo các dạng sóng sử dụng IC L8038

ICL8038 là Ic chức năng, có khả năng tạo ra các dạng sóng hình tam giác, hình vuông, hình sin, xung và răng cưa. Từ các dạng sóng hình sin, hình vuông và hình tam giác này có thể được tạo ra đồng thời. Có các chế độ để kiểm soát các tham số như tần số, chu kỳ làm việc và độ méo của các chức năng này. Mạch ở đây được thiết kế để tạo ra các dạng sóng từ 20Hz đến 20 kHz. ICL 8038 phải hoạt động với nguồn cung cấp kép.

Sơ đồ mạch

 

Ghi chú

- Cấp nguồn kép 15V cho mạch.

- Tần số của dạng sóng đầu ra  điều chỉnh bằng biến trở R7 100K.

- Chu kỳ làm việc được điều chỉnh bằng biến trở R3 1K.

- Độ méo của dạng sóng có thể được điều chỉnh bằng biến trở R5 100K.

- Các dạng sóng vuông, tam giác & sin thu được tại các chân 9,3,2.

Hỗ trợ liên kết
0979466469
0899909838
0938128290
0899909838
Khiếu nại: 0964238397
0979466469

Hotline: 0979 466 469

Thương hiệu nổi bật