MENU

Mạch đo tần số dao động

Mạch đo tần số dao động đơn giản dựa trên bộ định thời NE555 đo các tần số từ vài Hz đến vài KHz.

Mạch đo tần số dao động

Dưới đây là mạch tần số dao động đơn giản dựa trên bộ định thời NE555. Ở đây NE55 là bộ đa hài không ổn định, có tần số đầu ra có thể thay đổi bằng cách thay đổi giá trị chiết áp. Tần số từ vài Hz đến vài KHz có thể thu được bằng cách sử dụng mạch này. Đối với các tần số rất thấp (vài Hz) thay thế C bằng một tụ điện điện có giá trị cao hơn. Các sơ đồ dao động tần số thấp được hiển thị dưới đây.

Sơ đồ mạch

Ghi chú

Các giá trị của R và C được tính toán từ  phương trình sau:

1 / f = 0,69 * C * (R1 + 2 * R2)

% chu kỳ làm việc = 100 * (R1 + R2)/(R1 + 2 * R2) 

Giá trị R1 nên lựa chọn trong khoảng KΩ và R2 là MΩ.

 

Hỗ trợ liên kết
0979466469
0899909838
0938128290
0899909838
Khiếu nại: 0964238397
0979466469

Hotline: 0979 466 469

Thương hiệu nổi bật