MENU

Mạch tăng khả năng bắt sóng cho TV

Mạch dưới đây là mạch của một bộ tăng cường ăng-ten TV dựa trên transistor BF180.

Mạch tăng khả năng bắt sóng cho TV

Mạch dưới đây là mạch của một bộ tăng cường ăng-ten TV dựa trên transistor BF180. Mạch hoạt động trong băng tần UHF và có mức tăng 15dB. Tụ điện C2, C3 C4, C5 và cuộn cảm L3, L4 tạo thành bộ lọc thông dải băng tần UHF. Tín hiệu đầu vào được đưa đến Cực E của Q1 thông qua bộ lọc này. Điện trở R2 và R3 phân cực Q1.

Sơ đồ mạch

Ghi chú

-Lắp ráp mạch trên PCB chất lượng tốt.

-Để có hiệu suất tốt hơn hãy đóng mạch trong hộp kim loại.

-Mạch được cấp nguồn từ 12VDC.

 

Hỗ trợ liên kết
0979466469
0899909838
0938128290
0899909838
Khiếu nại: 0964238397
0979466469

Hotline: 0979 466 469

Thương hiệu nổi bật