MENU

MẠCH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ TỪ XA BẰNG SÓNG HỒNG NGOẠI

 

 

Đồ án:" MẠCH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ TỪ XA BẰNG SÓNG HỒNG NGOẠI"

MÔ TẢ

Mạch dưới đây là một mạch điều khiển từ xa 10 kênh sử dụng sóng hồng ngoại để điều khiển, mạch sử dụng cặp IC thu phát chuyên dụng là BL9148 và BL9149. Nguồn cấp cho mạch là 5V và mạch có thể điều khiển được 10 thiết bị thông qua relay.

MỤC LỤC

Chương I: Lý Thuyết Tổng Quan trang 1
1. Một số khái niệm liên quan trang 1
1.1 Tia hồng ngoại (Ánh sáng hồng ngoại) trang 1
1.2 Hệ thống điều khiển từ xa trang 1
1.2.1 Nhiệm vụ cơ bản của hệ thống điều khiển từ xa trang 1
1.2.2 Kết cấu tin tức trang 2
1.2.3 Kết cấu hệ thống trang 2
1.2.4 Các phương pháp mã hóa trong hệ thống điều khiển từ xa trang 3
1.3 Sơ đồ khối của hệ thống điều khiển từ xa bằng hồng ngoại
trang 4
1.3.1 Sơ đồ khối máy phát trang 4
1.3.2 Sơ đồ khối máy thu trang 5
2. Giới thiệu linh kiện điển hình trong mạch trang 6
2.1 Mạch phát trang 6
2.1.1 IC BL9148 trang 6
2.1.2 Led phát hồng ngoại trang 8
2.2 Mạch thu trang 9
2.2.1 IC BL9149 trang 9
2.2.2 Bộ thu hồng ngoại trang 11
2.2.3 IC HEF4013 trang 11
2.2.4 IC KA7805 trang 12
2.2.5 Relay trang 14
2.2.6 Transistor C1815 trang 15
Chương II: Thi Công Mô Hình trang 16
1. Sơ đồ nguyên lý trang 16
1.1 Mạch phát trang 16
1.2 Mạch thu trang 17
2. Giải thích sơ đồ nguyên lý trang 17
2.1 Nguyên lý hoạt động của mạch phát trang 17
2.1 Nguyên lý hoạt động của mạch thu trang 19
3. Sơ đồ mạch in trang 22
3.1 Mạch phát trang 22
3.2 Mạch thu trang 22
4. Kết quả đo được trang 22
KẾT LUẬN  
TÀI LIỆU THAM KHẢO  

 

Tải tài liệu đồ án" MẠCH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ TỪ XA BẰNG SÓNG HỒNG NGOẠI" tại đây.

password file nén: dientutuonglai.com

Hỗ trợ liên kết
0979466469
0899909838
0938128290
0899909838
Khiếu nại: 0964238397
0979466469

Hotline: 0979 466 469

Thương hiệu nổi bật