Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU

Mạch điều chỉnh điện áp cách li mặt đất

Báo giá đặt hàng nhập
Dưới đây là bộ điều chỉnh điện áp cách li với mặt đất sử dụng để điều chỉnh điện áp cao hơn giá trị định mức.

Mạch điều chỉnh điện áp cách li mặt đất

Dưới đây là bộ điều chỉnh điện áp cách li với mặt đất sử dụng để điều chỉnh điện áp cao hơn giá trị định mức.

Ví dụ, dải điện áp đầu ra của IC điều chỉnh điện áp LM723 là 2-37VDC. Giới hạn trên có thể điều chỉnh giá trị điện áp lớn hơn 37Vdc bằng cách sử dụng kỹ thuật cách li.

Trong mạch, chân nối đất của bộ điều chỉnh sẽ không ở cùng điện áp của dòng hồi tiếp của dòng tải. Điều này có thể đạt được bằng cách đặt một diode Zener nối tiếp với mặt đất mạch làm cho mạch bị lừa làm việc trên mặt đất thực với điện áp bằng với điện áp đánh thủng của diode Zener. Sự khác biệt an toàn định mức giữa điện áp đầu vào không được kiểm soát và điện áp đầu ra quy định được duy trì dễ dàng. Nói một cách đơn giản, khi bộ điều chỉnh hoạt động ở chế độ này, nó chỉ thấy sự khác biệt giữa điện áp đầu vào và đầu ra và điều chỉnh được điện áp cao hơn nhiều so với giá trị định mức của bộ điều chỉnh.

Mạch điều chỉnh điện áp sử dụng LM723

LM723 là IC điều chỉnh nối tiếp tích hợp từ National Semiconductors. Điện áp đầu vào tối đa là 40V và dải điện áp đầu ra là từ 2V đến 37VDC. Dòng điện đầu ra tối đa là 150 mA và điều này có thể được mở rộng bằng cách sử dụng transistor bên ngoài. IC có cấu hình tuyến tính hoặc xung. Các mạch được đưa ra dưới đây là của một bộ điều chỉnh không nối đất với transistor bên ngoài. Điện trở R1 và R2 đặt điện áp đầu ra. Diode 36V Zener D1 được sử dụng để đánh lừa các mạch điện để vận hành 36V (điện áp phá vỡ của D1) trên mặt đất thực. R5 là điện trở cảm biến dòng được liên kết với mạch giới hạn dòng bên trong. Q1 là transistor. Tụ C1 để bù tần số. Điện áp đầu ra của mạch được tính theo phương trình: Vout = (Vref / 2) x {(R2-R1) / R1}.

Quảng cáo đặt hàng nhập

Thay vì transistor NPN trong mạch, có thể thay thế bằng transistor PNP với điện trở 10K để kéo transistor. Dưới đây là sơ đồ mạch

Công thức tính điện áp đầu ra của mạch theo phương trình:

Vout = {Vref / 2} x {(R1 + R2) / R1}.

Gia công pcb 932*150
Sản phẩm nổi bật
Sale 0%
Fixed input isolated & unregulated single output...
45000 /Cái
/ Cái

Code: 5103-009 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Fixed input isolated & unregulated single output...
40000 /Cái
/ Cái

Code: 5103-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Hỗ trợ liên kết
0979466469
0899909838
0938128290
0899909838
Khiếu nại: 0964238397
0979466469

Hotline: 0979 466 469

Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày