MENU

Giao tiếp ma trận Led với 8051

Chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn cách giao tiếp ma trận Led xen kẽ với Vi điều khiển 8051

GIAO TIẾP MA TRẬN LED XEN KẼ VỚI VI ĐIỀU KHIỂN 8051

Màn hình ma trận Led

Một màn hình ma trận Led bao gồm một ma trận Led được xếp theo hình hình chữ nhật. Có thể hiển thị chữ, số, kí tự hay hình dạng bằng cách bật/tắt các Led phù hợp để đạt được yêu cầu hiển thị mong muốn. Các ma trận Led hiển thị phổ biến là 7×5, 8×8, 7×15, v.v ... Ma trận LED có thể được sử dụng trong các ứng dụng hiển thị đơn giản trong đó độ phân giải không phải là vấn đề lớn. Trong bài viết này chúng tôi sẽ trình bày sắp xếp của ma trận Led màn hình 7x5.

Giao tiếp ma trận Led với 8051

Bất kỳ con Led riêng lẻ hoặc nhóm Led nào trong ma trận đều có thể được kích hoạt bằng cách chuyển đổi số hàng và cột cần. 

VD: Nếu muốn sáng chữ A trên màn hình thì phải bật các Led có vị trí tương ứng vì là loại anode chung nên để Led sáng phải làm mức logic lên 1. Tiến hành quét lần lượt theo cột từ trái sang phải, mỗi lần quét qua 1 cột thì delay 1 mili giây (thỏa chu kì mà mắt người có thể nhìn được), cứ quét nhanh và liên tục như vậy ta sẽ nhìn thấy chữ A. Bảng dưới đây cho thấy các mức logic ở mỗi pin để hiển thị chữ A.

matranled1

matranled2

Sơ đồ mạch điện

matranled3

Chức năng của ULN2003A là điều khiển các cột của màn hình. ULN2003A là transistor ghép darlington (2 transistor lưỡng cực ghép trực tiếp) điện áp cao (50V), dòng điện cao (500mA trên mỗi kênh). Mỗi IC có 7 kênh được nối với điốt kẹp có đầu ra riêng lẻ. ULN2003A là thiết bị tích cực mức cao, nghĩa là phải đặt mức logic cao ở ngõ vào để ngõ ra tương ứng lên mức cao. Các chân ngõ vào được chỉ định là 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B trong khi các chân đầu ra tương ứng là 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C. Sơ đồ chân và cấu hình logic bên trong được đơn giản hóa của ULN2003A hiển thị ở hình bên dưới.

matranled4

Chương trình

ORG 00H

MOV P3,#00000000B                      // khởi tạo Port3 là port xuất

MOV P1,#00000000B                     // khởi tạo Port1 là port xuất

MAIN: MOV P3,#01111110B

      MOV P1,#11111110B 

      ACALL DELAY       

      MOV P3,#00010001B 

      MOV P1,#11111101B 

      ACALL DELAY

      MOV P3,#00010001B 

      MOV P1,#11111011B 

      ACALL DELAY

      MOV P3,#00010001B

      MOV P1,#11110111B

      ACALL DELAY

      MOV P3,#01111110B

      MOV P1,#11101111B

      ACALL DELAY

      SJMP MAIN                         // nhảy về vòng lặp chính

DELAY: MOV R6,#255D         // chương trình con delay 1ms

HERE: DJNZ R6,HERE

      RET

END

Hỗ trợ liên kết
0979466469
0899909838
0938128290
0899909838
Khiếu nại: 0964238397
0979466469

Hotline: 0979 466 469

Thương hiệu nổi bật