MENU

MẠCH ĐIỀU KHIỂN LED TRANG TRÍ

 

 

Đồ án: "Mạch điều khiển led trang trí"

 

MÔ TẢ:

Mạch đèn led trang trí là một khối led hiển thị hình ảnh 3D được ứng dụng nhiều trong giải trí hay công nghệ quảng cáo…Dưới đây là mạch led cube 4*4*4, sử dụng chip 89S52 làm con vi điều khiển chính. Mạch có chức năng điều khiển các hiệu ứng của led, điều khiển led nháy tiếng nhạc và thay đổi cường độ chiếu sáng của led.

 

MỤC LỤC:

Phần B: Nội dung  
Chương 1: Dẫn nhập trang 1
Đặt vấn đề trang 1
Phương pháp nghiên cứu trang 1
Giới hạn thiết kế trang 2
Mục đích nghiên cứu trang 2
Chương 2: Khảo sát chip vi điều khiển 89S52 trang 3
1. Giới thiệu chung trang 3
2. Các chân của chip 89S52 trang 4
2.1 Sơ đồ khối trang 6
2.2 Chức năng các khối của chip 89S52 trang 6
2.2.1 Port 0 trang 6
2.2.2 Port 1 trang 7
2.2.3 Port 2 trang 7
2.2.4 Port 3 trang 7
2.2.5 Chân PSEN trang 8
2.2.6 Chân ALE trang 9
2.2.7 Chân EA trang 9
2.2.8 Chân XTAL1, XTAL2 trang 10
2.2.9 Chân RST trang 10
2.2.10 Chân V­CC,GND trang 11
3. Cấu trúc các Port xuất nhập chip 89S52 trang 11
4. Tổ chức bộ nhớ của chip 89S52 trang 15
4.1 Bộ nhớ trong trang 17
4.1.1 Bộ nhớ chương trình (ROM) trang 17
4.1.2 Bộ nhớ dữ liệu (RAM) trang 17
4.1.3 Thanh ghi chức năng đăc biệt (SFR) trang 19
4.2 Bộ nhớ ngoài trang 20
4.2.1 Kết nối và truy xuất bộ nhớ chương trình ngoài (Accessing External Code Memory)  trang 21
4.2.2 Kết nối và truy xuất bộ nhớ dữ liệu ngoài (Accessing External Data Memory) trang 23
4.2.3 Giải mã địa chỉ trang 24
4.2.4 Các không gian nhớ chương trình và dữ liệu gối nhau trang 25
Chương 3: Thiết kế và thi công mạch trang 26
1. Tạo khối 64 led hiển thị 3D trang 26
2. Thiết kế bộ nguồn cho mạch trang 27
3. Thiết kế mạch nguyên lý trang 27
4. Sơ đồ mạch in trang 28
5. Thiết kế sắp xếp linh kiện trang 28
6. Lưu đồ giải thuật và phần mềm cho 89S52 trang 29
6.1 Lưu đồ giải thuật trang 29
6.2 Phần mềm cho 89S52 trang 36
Phần C: Phụ lục trang 53
Kết luận và hướng phát triển  trang 53

 

Tải tài liệu đồ án "Mạch điều khiển led trang trí" TẠI ĐÂY

password file nén: dientutuonglai.com

Hỗ trợ liên kết
0979466469
0899909838
0938128290
0899909838
Khiếu nại: 0964238397
0979466469

Hotline: 0979 466 469

Thương hiệu nổi bật