Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU

Thuật toán sắp xếp nhanh và ví dụ trong ngôn ngữ C / C ++ / Java

Gia cong pcb 600*150px
Chúng ta đã biết 3 thuật toán sắp xếp đơn giản đã có trong những bài trước. Tất cả các thuật toán này rất đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện như là một chương trình trong C / C + + hoặc thậm chí Java. Nhưng đồng thời cả 3 đều không hiệu quả. Thời gian thực hiện của chúng là theo thứ tự của n * n, trong đó n là số lượng các phần tử được sắp xếp. Trong thực tế, các thuật toán sắp xếp đơn giản hiếm khi được sử dụng. Sắp xếp nhanh (Quick-Sort) là một thuật toán sắp xếp cải tiến được phát triển bởi Tony Hoare (C.A.R Hoare) năm 1960, ở tuổi 26, trong khi ông làm việc cho một dự án ở Liên Xô. Bạn có
Gia công pcb 932*150
Sản phẩm nổi bật
Sale 0%
550000 /Cái
/ Cái

Code: DV117 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /
/

Code: DV100 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /
/

Code: DV111 Còn hàng

Lưu xem sau
Hỗ trợ liên kết
0979466469
0899909838
0938128290
0899909838
Khiếu nại: 0964238397
0979466469

Hotline: 0979 466 469

Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày