MENU

Mạch tự động thay đổi ba pha

Dưới đây là mạch tự động thay đổi pha của hệ thống điện. Mạch được sửa đổi từ việc cắt điện áp cao và thấp với mạch trễ và báo động

 

Mạch tự động thay đổi  ba pha

Mạch này là bản sửa đổi của mạch cắt điện áp cao và thấp với mạch trễ và báo động. Với sửa đổi nhỏ có thể áp dụng mạch này. Sử dụng máy biến áp thứ cấp  có 15V ở dòng 500mA, cho hoạt động của rơle 18V. Thông thường, bất kỳ thiết bị điện / điện tử hiện đại nào cũng có thể hoạt động với nguồn cung cấp điện áp AC 230V ± 15%. Vì vậy nó có thể chịu được phạm vi hoạt động điện áp bình thường từ 195 đến 265V. Nó có thể hoạt động sai ngoài phạm vi điện áp này. Có thể chọn điện áp thực tế cần thiết cho mức cắt cao cấp thấp để thay đổi sang pha khác.

Ghi chú

-Đặt VR3 cho điện áp tối thiểu để bật rơle (Đầu vào 195V).

-Đặt VR1 để tắt rơle trên một điện áp cụ thể (giả sử đầu vào 260V).

-Có thể sử dụng công suất tốt  40 Volts mắc song song với rơle.

-Mỗi giai đoạn phải sử dụng một mô-đun như trên.

-T1 là máy biến áp thứ cấp 15V, 230V, 500mA.

 

 

Hỗ trợ liên kết
0979466469
0899909838
0938128290
0899909838
Khiếu nại: 0964238397
0979466469

Hotline: 0979 466 469

Thương hiệu nổi bật