MENU

Mạch tạo dao động CW

Dưới đây là sơ đồ mạch được sử dụng để tạo mã CW Morse sử dụng IC Ne555

Bộ tạo dao động CW

Dưới đây là sơ đồ mạch được sử dụng để tạo mã CW Morse. Mạch này có thể rất hữu ích cho những ai muốn thực hành Ham Radio. Mạch không có gì ngoài một bộ đa hài khoogn ổn định dựa trên NE555. Tần số dao động của mạch phụ thuộc vào các thành phần R1, R2 và C1. Mạch có thể được cấp nguồn từ pin PP3 9V.

Sơ đồ mạch

Ghi chú

-Biến trở R2 được sử dụng để điều chỉnh tần số.

-Biến trở R3 được sử dụng để điều chỉnh âm lượng.

-Công tắc S1 là khóa mã Morse.

Tin cùng chuyên mục
Hỗ trợ liên kết
0979466469
0899909838
0938128290
0899909838
Khiếu nại: 0964238397
0979466469

Hotline: 0979 466 469

Thương hiệu nổi bật