MENU

Mạch sạc pin đơn giản

Mạch sạc pin đơn giản để sạc pin tất cả các loại pin 12V bao gồm cả pin xe hơi.

Mạch sạc pin đơn giản

Dưới đây là sơ đồ mạch của mạch sạc pin 12 V đơn giản. Mạch này có thể được sử dụng để sạc tất cả các loại pin 12V bao gồm cả pin xe hơi. Mạch không có gì khác ngoài nguồn điện một chiều 12 V có ampe kế để theo dõi dòng sạc. Hai điode tạo thành một mạch chỉnh lưu toàn kì. Tụ lọc lọc đầu ra của bộ chỉnh lưu để tạo đầu ra 12V.

Sơ đồ mạch

Ghi chú

- Ở giai đoạn đầu sạc ampe kế sẽ đọc khoảng 1 đến 3A.

- Khi pin được sạc chậm, dòng điện giảm dần.

- Khi pin được sạc đầy, chỉ số của ampe kế sẽ bằng không.

 

- Luôn cẩn thận khi mắc bộ sạc với pin theo đúng cực. Cực dương nối với cực dương, âm với âm.

Hỗ trợ liên kết
0979466469
0899909838
0938128290
0899909838
Khiếu nại: 0964238397
0979466469

Hotline: 0979 466 469

Thương hiệu nổi bật