MENU

Mạch sạc pin cho pin xe hơi

Mạch sạc pin đơn giản cho pin xe hơi sử dụng IC MC78T12ABT từ Freescale.

Mạch sạc pin cho pin xe hơi

Dưới đây, là một mạch rất đơn giản có thể được sử dụng để sạc pin xe hơi. Trong mạch này có thiết bị để theo dõi dòng sạc và điện áp.

Mạch dựa trên IC MC78T12ABT từ Freescale. IC không có gì khác ngoài gói 7812 trong gói TO-3 với dung lượng 3A. Máy biến áp T1 giảm điện áp nguồn và diode D1 & D2 thực hiện công việc chỉnh lưu. Tụ C1 thực hiện quá trình lọc và C2 đóng vai trò là tụ cách ly. Chân nối đất của IC1 được nâng lên 2.1V bằng cách sử dụng điốt D3, D4 và D5. Vì vậy, đầu ra từ IC1 sẽ là 14.1V quy định (12 + 2.1). Pin được sạc qua diode D6.  D6 chặn dòng điện ngược từ pin sang mạch sạc khi không có nguồn điện. Đồng hồ M1 hiển thị dòng sạc và M2 hiển thị điện áp sạc.

Sơ đồ mạch

Ghi chú

- T1 là máy biến áp có điện áp sơ cấp 230V; 15-0-15V, máy biến áp hạ áp thứ cấp 3A.

- Đồng hồ đo M1 là một ampe kế 3A FSD.

- Đồng hồ M2 là một vôn kế FSD 20V.

 

- Cầu chì F1 1A.

Hỗ trợ liên kết
0979466469
0899909838
0938128290
0899909838
Khiếu nại: 0964238397
0979466469

Hotline: 0979 466 469

Thương hiệu nổi bật