MENU

Mạch sạc cho pin SMF

Mạch sạc pin đơn giản để sạc pin cho pin SMF, mạch có thể điều chinhr được dòng và điện áp.

Mạch sạc cho pin SMF

Đây là mạch sạc đơn giản để sạc pin SMF. Mạch sạc được điều chỉnh dòng và điều chỉnh điện áp, có thể được sử dụng an toàn để sạc pin SMF ở mức công suất 1,2AH.

Phần đầu tiên của mạch là nguồn cung cấp năng lượng từ máy biến áp T1, diode D1 và D2. Tụ điện C1 lọc đầu ra của bộ chỉnh lưu. Phần tiếp theo là phần bao gồm IC1 và Q1 cung cấp sự điện áp cần thiết và điều chỉnh dòng điện. Diode D3 ngăn chặn dòng chảy ngược của pin từ nguồn.

Sơ đồ mạch

Ghi chú

- Lắp ráp mạch trên PCB chất lượng tốt

- Muốn theo dõi dòng sạc có thể mắc nối tiếp mọt Ampe Kế với pin

- Không làm chập mạch các cực sạc của mạch do mạch không có bảo vệ ngắn mạch.

- R4 có thể chọn theo yêu cầu dựa vào công thức R4 = (0,6 V / Dòng sạc).

Hỗ trợ liên kết
0979466469
0899909838
0938128290
0899909838
Khiếu nại: 0964238397
0979466469

Hotline: 0979 466 469

Thương hiệu nổi bật