MENU

Mạch phát âm thanh Ding Dong

I. Mô tả:

  • Đây là sơ đồ mạch của bộ tạo âm thanh ding dong dựa trên IC NE555. Mạch được thiết kế để đảo trạng thái giữa hai tần số điều chỉnh được để tạo ra âm thanh ding dong. IC1 được mắc như bộ dao động đa hài hoạt động ở tần số 1Hz. Tần số của IC2 được điều chỉnh bởi đầu ra IC1. Điều này có được bằng cách nối đầu ra của IC1(chân 3) với chân 5 của IC2. Giai điệu của âm thanh phụ thuộc vào tần số của IC2; thời gian thay đổi phụ thuộc vào tần số của IC1.

II. Chú ý:

  • Sử dụng nguồn một chiều 9V để cấp điện cho mạch.

  • Biến trở R4 có thể được sử dụng để điều chỉnh âm thanh.

  • Biến trở R2 có thể được sử dụng để điều chỉnh thời gian.

  • IC1 và IC2 nên được gắn trên đế.

  • K1 có thể là một loa 8Ω, 1/2W.

Hỗ trợ liên kết
0979466469
0899909838
0938128290
0899909838
Khiếu nại: 0964238397
0979466469

Hotline: 0979 466 469

Thương hiệu nổi bật