MENU

Mạch ngắt điện áp cao và thấp với delay và báo động

Miêu tả. Mạch này sẽ bảo vệ các thiết bị điện có điện áp đi qua. Mạch cũng tạo ra một báo động khi nguồn điện bật trở lại. Một mạch lý tưởng trong nhà để bảo vệ các thiết bị có giá trị của bạn khỏi biến động điện áp. Các mạch tương tự với một số sửa đổi có thể được sử dụng để tạo ra mạch tự động ổn định điện áp.

Mạch ngắt điện áp cao  thấp với delay  báo động 

Miêu tả. 

 

Mạch này sẽ bảo vệ các thiết bị điện  điện áp đi quaMạch cũng tạo ra một báo động khi nguồn điện bật trở lạiMột mạch  tưởng trong nhà để bảo vệ các thiết bị  giá trị của bạn khỏi biến động điện ápCác mạch tương tự với một số sửa đổi  thể được sử dụng để tạo ra mạch tự động 

Hỗ trợ liên kết
0979466469
0899909838
0938128290
0899909838
Khiếu nại: 0964238397
0979466469

Hotline: 0979 466 469

Thương hiệu nổi bật