MENU

Mạch khuếch đại FET.

Dưới đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sơ đồ mạch khuếch đại FET đơn giản.

Bộ khuếch đại FET

Mạch bao gồm ba nguồn tín hiệu độc lập (Vin nối tiếp với cổng G, Vs nối tiếp với nguồn và Va nối tiếp với cực D ). Đối với bộ khuếch đại chung nguồn V0 = Vs = 0 thì đầu ra Vout1 được lấy tại cực D. Đối với mạch có cổng chung Vin = VQ = 0 thì tín hiệu đầu vào là Vs có điện trở nguồn RG và Vout1 được lấy lại ở đầu cống D. Đối với cống chung RD = 0, Vs = Va = 0, điện áp tín hiệu đầu vào là Vin và Vout2 được lấy tại cực nguồn. Điện trở nguồn tín hiệu là không hiệu quả vì nó nằm trong chuỗi với cổng gần như không có dòng điện.

Mạch tương đương của Thevenin từ cống xuống đất và từ nguồn xuống đất được đưa ra trong các hình dưới đây.

Ở hình đầu a) ta thấy (đối với hoạt động tín hiệu nhỏ) mạch tương đương gồm hai máy phát nối tiếp, một trong hai lần điện áp tín hiệu cổng Vin và thứ hai (u + 1)Vin nhân với điện áp tín hiệu nguồn Vs và điện trở thứ 1 + ((a + 1)RG. Lưu ý rằng điện áp tín hiệu nguồn Vs và điện trở đều được nhân với cùng một hệ số là (u + 1).

Nguồn: http://www.circuitstoday.com/simple-fet-amplifier

Hỗ trợ liên kết
0979466469
0899909838
0938128290
0899909838
Khiếu nại: 0964238397
0979466469

Hotline: 0979 466 469

Thương hiệu nổi bật