MENU

Mạch chuyển đổi tự động

Mạch chuyển đổi công tắc tự động để chuyển đổi tải giữa pin và bộ chuyển đổi sử dụng IC LTC4412

Mạch chuyển đổi tự động

Dưới đây là công tắc chuyển đổi tự động sử dụng IC LTC4412 từ Linear Technologies. Mạch này có thể được sử dụng để chuyển đổi tự động tải giữa pin và bộ chuyển đổi. LTC4412 điều khiển MOSFET kênh P bên ngoài để tạo ra chức năng diode gần lý tưởng để chuyển đổi nguồn và chia sẻ tải. Và nó có thể nay thế cho điốt ORing để cung cấp điện. MOSFET được điều khiển bằng IC đã mang lại sự linh hoạt hơn về mặt dòng tải. LT4412 cũng có một loạt các tính năng tốt như bảo vệ pin đảo ngược, đầu vào điều khiển thủ

Diode D1 ngăn dòng điện ngược cho bộ chuyern đổi khi không có nguồn điện chính. Tụ C1 là tụ lọc đầu ra. Chân 4 của IC được gọi là ngõ ra trạng thái. Khi có ngõ vào bộ chuyển đổi , chân đầu ra trạng thái sẽ ở mức cao và có thể được sử dụng để bật MOSFET kênh P.

Sơ đồ mạch

Ghi chú

- Lắp ráp mạch trên PCB chất lượng tốt.

- Đầu vào bộ chuyển đổi tường có thể là bất cứ thứ gì trong khoảng từ 3 đến 28V DC.

- Điện áp pin có thể là bất cứ thứ gì trong khoảng từ 2,5V đến 28V.

- Không kết nối tải tiêu thụ nhiều hơn 2A.

- Dòng thoát liên tục tối đa của Q1 (FDN306P) là 2,5A.

- D1 (1N5819 là một diode Schottky 1A.

- Q1 (FDN306P) là một MOSFET kênh P.

Hỗ trợ liên kết
0979466469
0899909838
0938128290
0899909838
Khiếu nại: 0964238397
0979466469

Hotline: 0979 466 469

Thương hiệu nổi bật