MENU

Mạch chỉ báo mức pin cho pin 12V

Mạch thông báo mức pin cho phép hiển thị giá trị điện áp của pin chông qua màn hình bằng cách biểu thị các chấm hoặc thanh sử dụng IC LM3914

LM3914

IC LM3914 là ic có thể cảm nhận các mức điện áp và có thể điều khiển 10 đèn LED ở chế độ từng điểm hoặc chế độ thanh. Chế độ thanh và chế độ chấm có thể được đặt bên ngoài và nhiều IC có thể được xếp chồng lên nhau để hiển thị trên màn hình mở rộng. IC có thể hoạt động trong phạm vi điện áp từ 3V đến 25V DC. Độ sáng của đèn LED có thể được điều chỉnh bằng điện trở ngoài. Đầu ra LED của LM3914 tương thích với TTL và CMOS.

Nguyên lí hoạt động của mạch

Trong sơ đồ mạch, đèn LED D1 đến D10 hiển thị mức của pin ở chế độ chấm hoặc thanh. Điện trở R4 được mắc giữa 2 chân 6,7 và mặt đất điều khiển độ sáng của đèn LED. Các điện trở R1 và biến trở R2 tạo thành một mạng phân chia điện áp và biến trở R2 có thể được sử dụng để điều chỉnh.

Mạch ở đây được thiết kế để giám sát điện áp giữa 10,5V đến 15V DC. Việc điều chỉnh của mạch có thể được thực hiện như sau. Sau khi thiết lập mạch, kết nối nguồn DC 12V với đầu vào. Bây giờ điều chỉnh biến trở 10K để có được ánh sáng LED10 (ở chế độ chấm) hoặc đèn LED lên đến 10 phát sáng (ở chế độ thanh). Bây giờ giảm điện áp theo các bước và ở mức 10,5 volt, chỉ LED1 sẽ phát sáng. Công tắc S1 có thể được sử dụng để chọn giữa chế độ điểm và chế độ thanh. Khi S1 đóng, pin9 của IC được kết nối với chế độ thanh và thanh dương được bật. Khi công tắc S1 mở pin9, IC sẽ bị ngắt kết nối với nguồn cung cấp dương và màn hình sẽ chuyển sang chế độ chấm.

Với một chút sửa đổi, mạch có thể được sử dụng để theo dõi các dải điện áp khác. Đối với điều này chỉ cần loại bỏ điện trở R3 và kết nối điện áp cấp trên với đầu vào. Bây giờ điều chỉnh biến trở R2 cho đến khi đèn LED 10 phát sáng (ở chế độ chấm). Loại bỏ mức điện áp trên và kết nối mức dưới với đầu vào. Bây giờ kết nối biến trở giá trị cao (giả sử 500K) ở vị trí của R3 và điều chỉnh nó cho đến khi LED1 phát sáng. Sau đó loiaj bỏ biến trở đo điện trở hiện tại trên nó và kết nối một điện trở có cùng giá trị ở vị trí của R3. 

Sơ đồ mạch

Có thể mắc nối tiếp hai hoặc nhiều LM3914 để mở rộng màn hình quan sát. Dưới đây là sơ đồ mạch 

Hỗ trợ liên kết
0979466469
0899909838
0938128290
0899909838
Khiếu nại: 0964238397
0979466469

Hotline: 0979 466 469

Thương hiệu nổi bật