MENU

Mạch cảm biến khoảng cách gần

Mạch cảm biến khoảng cách gần đơn giản sử dụng IC CS209 sử dụng trong các ứng dụng phát hiện kim loại / cảm biến khoảng cách.

Mạch cảm biến khoảng cách gần

Dưới đây là máy dò khoảng cách gần đơn giản sử dụng IC CS209. CS209A là mạch tích hợp nguyên khối hai cực để sử dụng trong các ứng dụng phát hiện kim loại / cảm biến khoảng cách. CS209A bao gồm bộ dao động được thiết lập bởi mạch cộng hưởng song song bên ngoài và một điện trở hồi tiếp được mắc giữa pin 2 và pin 3. Bộ tạo dao động bên trong hoạt động gần như bộ cộng hưởng tần số của mạch.

Khi một vật kim loại được đưa đến gần cuộn cảm, biên độ của điện áp trong mạch dần dần bắt đầu giảm. Khi đường bao của dao động đạt đến một mức nhất định, IC sẽ khiến các đầu ra chuyển trạng thái. Biến trở được mắc giữa pin 1 & 8 có chức năng điều chỉnh để đạt được một phạm vi khoảng cách phát hiện nhất định. Điện trở càng lớn thì khoảng cách phát hiện càng lớn. Phạm vi điều chỉnh có thể tăng lên bằng cách sử dụng cuộn Q cao. Phạm vi tối đa có thể là 2.5cm với mạch được điều chỉnh tốt. Khó khăn trong việc tạo ra mạch này là điều chỉnh mạch đến một phạm vi cụ thể. Để dễ dàng đặt một miếng kim loại ở khoảng cách mong muốn từ cuộn dây (với 2.5cm) và điều chỉnh điện trở Rf để tạo một trong các đầu ra (pin4 hoặc 5) để thay đổi trạng thái.

Sơ đồ mạch

Hỗ trợ liên kết
0979466469
0899909838
0938128290
0899909838
Khiếu nại: 0964238397
0979466469

Hotline: 0979 466 469

Thương hiệu nổi bật