MENU

Hướng dẩn ráp mạch led nháy canhr sát DIY

Hướng dẩn tự lắp ráp mạch led nháy canhr sát DIY tại nhà cho người không biết j về mạch vẩn có thể làm được

 

Sau đây mình sẽ hướng dẫn lắp ráp mạch led nháy cảnh sát tự ráp 

 

Mạch đèn nháy Police sẽ giúp cho các bạn chế đèn độ xe máy cực đẹp nhé .

 

CÁC LINH KIỆN CÓ TRONG SP

 

Tên linh kiện

Số lượng

Vị trí

Link mua link kiện

NE 555P

1

U1

https://dientutuonglai.com/ic-timer-ne555p.html

 Đế cắm IC 8 chân

 

1

U1

 

https://dientutuonglai.com/de-ic-8-chan-vuong-ics8.html

CD 4017

1

U2

https://dientutuonglai.com/de-ic-16-chan-vuong-ics16.html

Đế cắm IC 16 chân

1

U2

https://dientutuonglai.com/de-ic-16-chan-vuong-ics16.html

Trở cắm 10k

3

R1,R2,R3

https://dientutuonglai.com/dien-tro-10k-ohm-12w-1-5-vong-mau.html

Trở cắm 100 ôm

 

2

R4,R5

https://dientutuonglai.com/dien-tro-100-ohm-12w-1-5-vong-mau.html

Biến trở cúc áo 104 ( 100k )

1

RW1

https://dientutuonglai.com/bien-tro-cuc-ao-rm065-104-100k.html

Tụ hóa 1uF 50V

1

C1

https://dientutuonglai.com/tu-hoa-1uf-50v-d5l11-1.html

Tụ gốm 104

1

C2

https://dientutuonglai.com/tu-gom-104-100nf-50v-ceramic-disc-cap.html

Diot 1N4148

6

D1,D2,D3,D4.D5,D6

https://dientutuonglai.com/diode-chinh-luu-1n4148-do35.html

Tranzito S8050

2

Q1,Q2

https://dientutuonglai.com/s8050-d.html

LED Xanh Dương siêu sáng phi 5mm

12

L1-12

https://dientutuonglai.com/led-5mm-phu-xanh-duong.html

LED  Đỏ siêu sáng 5mm – L13-24

12

L13-24

https://dientutuonglai.com/s8050-d.html

Nguồn điện 12V

 

1

J1

https://dientutuonglai.com/nguon-adapter-12v2a-dc55x21mm.html

 

 

 

 

 

 

 

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ : 

 

III / Mạch mô phỏng trên Alitum

 

 

 

 

 

 

IV/ CÁC BƯỚC LẮP RÁP MẠCH LED CẢNH SÁT

 

 

 

-       1Trước tiên mình sẽ lắp các led xanh dương vào vị trí từ L1 đến L12 , led đỏ từ L13 đến L24

 

-       Lắp để ic 6 chân và 14 chân : U1,U2

 

-       Tiếp theo là vị trí các điện trở

 

10k : R1,R2,R3

100 OHM: R4,R5

 

-       6 Diot 1N4148 – D1,D2,D3,D4.D5,D6

 

Tụ hóa 1uF 50V – C1

Tụ gốm 104 – C2

 

-       2 Tranzito S8050 – Q1,Q2

 

-       Nguồn điện 12V – J1

 

-       - Lắp ic và chạy thử

 

 

 

V -  Sản phẩn khi hoàn thành

 

 

 

Hỗ trợ liên kết
0979466469
0899909838
0938128290
0899909838
Khiếu nại: 0964238397
0979466469

Hotline: 0979 466 469

Thương hiệu nổi bật