MENU

Điều khiển LED đơn dùng 8051

Nháy 1 led sử dụng 8051

 

Đây là mạch điều khiển đèn led nhấp nháy đơn giản sử dụng 8051. Vi điều khiển sử dụng ở đây là AT89S51. Trong mạch, nút ấn S1, tụ C3 và điện trở R3 tạo thành mạch reset. Khi nhấn S1, chân 9 sẽ dc set mức cao và chip sẽ reset. C1, C2 và X1 đóng vai trò là bộ dao động tạo ra tần số xung nhịp cần thiết cho chip hoạt động. P1.0 ( chân 1) được chọn làm ngõ ra. Khi P1.0 được set mức cao, transistor Q1 được phân cực thuận và LED sẽ bật. Khi P1.0 được set mức thấp, transistor ngắt và đèn LED sẽ bị tắt. Mạch điều khiển này có thể không cần dùng đến transistor. Khi đó, đèn LED có thể mắc nối tiếp vào chân P1.0 qua một điện trở giới hạn dòng điện (~ 1K).

Thời gian set P1.0 lên mức cao hay mức thấp (thời gian nhấp nháy đèn LED) được điều khiển bởi chương trình. Sơ đồ mạch cho đèn LED nhấp nháy được như hình bên dưới bên dưới.

 

Chương trình

START: CPL P1.0

      ACALL WAIT  

      SJMP START

 

WAIT:  MOV R4,#05H

WAIT1: MOV R3,#00H

WAIT2: MOV R2,#00H

WAIT3: DJNZ R2,WAIT3

       DJNZ R3,WAIT2

       DJNZ R4,WAIT1

       RET

 

Nháy 2 led luân phiên bằng 8051

Mạch này có thể nhấp nháy hai đèn LED tại chân P1.0 và P1.1 được chỉ định làm đầu ra. Khi P1.0 lên mức cao P1.0 mức thấp và ngược lại và các đèn LED sẽ sáng và tắt theo trạng thái tương ứng với chân mà nó kết nối. Ở đây, không có trình điều khiển cho các đèn LED và chúng được kết nối trực tiếp với các chân tương ứng thông qua các điện trở giới hạn dòng điện (R1 & R2). Sơ đồ mạch như hình bên dưới.

 

Chương trình

START: CPL P1.0

      ACALL WAIT  

      CPL P1.0

      CPL P1.1

      ACALL WAIT

      CPL P1.1  

      SJMP START

 

WAIT:  MOV R4,#05H

WAIT1: MOV R3,#00H

WAIT2: MOV R2,#00H

WAIT3: DJNZ R2,WAIT3

       DJNZ R3,WAIT2

       DJNZ R4,WAIT1

       RET

 

Hỗ trợ liên kết
0979466469
0899909838
0938128290
0899909838
Khiếu nại: 0964238397
0979466469

Hotline: 0979 466 469

Thương hiệu nổi bật