MENU

Đèn LED nhấp nháy sử dụng 8051

Đây là chủ đề liên quan đến 8051 và tất nhiên là một trong những mạch đơn giản nhất mà sử dụng 8051. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách điều khiển Led nhấp nháy bằng vi điều khiển 8051.

 

Đèn LED nhấp nháy sử dụng 8051

 

Nhấp nháy 1 LED

Đây là một trong những mạch đơn giản nhất sử dụng 8051. Bộ vi điều khiển được sử dụng ở đây là AT89S51. Trong mạch, nút nhấn S1, tụ điện C3 và điện trở R3 tạo thành mạch (Reset). Khi nhấn S1, điện áp ở chân reset (chân 9) sẽ tăng cao và reset chip. C1, C2 và thạch anh X1 là bộ tạo dao động trên chip. P1.0 (chân 1) được chọn làm chân đầu ra. Khi P1.0 lên mức cao, transistor Q1 sẽ dẫn và đèn LED BẬT. Khi P1.0 xuống thấp, transistor Q1 sẽ ngắt và đèn LED tắt. Ở mạch này transistor hoạt động như 1 công tắc có chức năng ngắt dẫn. Bạn cũng có kết nối trực tiếp LED với chân P1.0 với điện trở giới hạn dòng nối tiếp (~ 1K) nếu không muốn sử dụng transistor. Thời gian mà P1.0 lên mức cao hoặc thấp (khoảng thời gian chớp, tắt của đèn LED) được xác định bởi chương trình. Dưới đây là sơ đồ mạch nhấp nháy 1 đèn LED.

Chương trình / Code

START: CPL P1.0

       ACALL WAIT 

       SJMP START

 

WAIT:  MOV R4,#05H

WAIT1: MOV R3,#00H

WAIT2: MOV R2,#00H

WAIT3: DJNZ R2,WAIT3

        DJNZ R3,WAIT2

        DJNZ R4,WAIT1

        RET

 

Nhấp nháy 2 đèn LED xen kẽ

Mạch này có thể nhấp nháy hai đèn LED xen kẽ. Chân P1.0 và P1.1 được chỉ định làm đầu ra. Khi P1.0 lên mức cao, P1.0 xuống mức thấp và ngược lại thì LED tương ứng với chân đó sẽ sáng và tắt, cả 2 led sẽ tắt sáng xen kẽ nhau. 2 LED được kết nối trực tiếp với 8051 thông qua các điện trở để giới hạn dòng điện (R1 & R2). Sơ đồ mạch như dưới đây.

 

Chương trình / Code

START: CPL P1.0
       ACALL WAIT  
       CPL P1.0
       CPL P1.1
       ACALL WAIT
       CPL P1.1  
       SJMP START
 
WAIT:  MOV R4,#05H
WAIT1: MOV R3,#00H
WAIT2: MOV R2,#00H
WAIT3: DJNZ R2,WAIT3
        DJNZ R3,WAIT2
        DJNZ R4,WAIT1
        RET

 

Hình ảnh kết nối mạch thực tế

 

 

Hỗ trợ liên kết
0979466469
0899909838
0938128290
0899909838
Khiếu nại: 0964238397
0979466469

Hotline: 0979 466 469

Thương hiệu nổi bật