MENU

Chuyển đổi số sang tương tự sử dụng Ic

Mạch chuyển đổi dạng số sang tương tự 8 bit sử dụng Ic với đầu vào dòng điện và đầu ra là điện áp.

Chuyển đổi số sang tương tự sử dụng Ic

Ở các bài trước chúng ta đã nói về bộ chuyển đổi số sang tương tự cho 4 bit sử dụng điện trở. Tuy nhiên nếu số lượng đầu vào nhiều hơn 4 bit khi đó ngõ ra sẽ nhiều hơn 16 ngõ sẽ làm cho mạch phức tạp hơn và độ chính xác của mạch giảm. Do đó, trong các ứng dụng quan trọng và phức tạp hơn chúng ta sẽ phải sử dụng ic chuyển đổi.

Bộ chuyển đổi số sang tương tự 8 bit được sử dụng phổ biến nhất là MC1408 có đầu ra là dòng điện chuyển đổi thành điện áp sử dụng op-amp. Dưới đây là sơ đồ mạch

V0 = Vref / Rref * (R F ) * {D7/2 + D6/4 + D5/8 + D4/16 + D3/32 + D2/64 + D1/128 + D0/256}

SE / NE 5018 là bộ chuyển đổi D/A 8 bit với đầu ra điện áp.

Mạch sử dụng IC SE / NE 5018 cho đầu ra đơn cực (0V đến 10V). Đối với độ phân giải 12 bit cũng như đầu ra dòng và điện áp, có thể sử dụng các bộ chuyển đổi D / A như dòng DATEL DAC-H2.

Để lựa chọn được chính xác bộ chuyển đổi D/A cần biết một số thông số kỹ thuật quan trọng của bộ chuyển đổi.

-Độ phân giải : Nó được xác định bởi số lượng bit đầu vào của bộ chuyển đổi D / A. Ví dụ bộ chuyển đổi 8 bit có 256 mức đầu ra thì độ phân giải của nó là 1/256. Số lượng bit càng nhiều thì sai số càng nhỏ.

-Phi tuyến tính và sai số tuyến tính : Đó là sự khác biệt giữa đầu ra thực tế của DAC và đầu ra đường thẳng lý tưởng của nó. Sai số thường được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của phạm vi toàn thang đo.

-Sai số độ lợi và sai số khuếch đại : Độ lệch trong điện trở hồi tiếp của điện trở dòng điện trở là nguyên nhân chính gây ra sai số khuếch đại, trong khi đó sai số độ lợi chính là đầu ra của DAC không bằng 0 khi các đầu vào nhị phân đều bằng không. Lỗi này xuất phát từ độ lệch đầu vào (V và I) của op-amp cũng như của DAC.

Thời gian thiết lập : Thời gian cần thiết để hoàn thành một lần chuyển đổi số sang tương tự.

Các ứng dụng

-Máy vi tính giao tiếp

-Tạo đồ họa CRT

-Bộ nguồn lập trình

-Mạch khuếch đại điều khiển kỹ thuật số

-Bộ lọc kỹ thuật số

Hỗ trợ liên kết
0979466469
0899909838
0938128290
0899909838
Khiếu nại: 0964238397
0979466469

Hotline: 0979 466 469

Thương hiệu nổi bật