Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU

IC ỔN ÁP Xem chi tiết

Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 5102-078 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
13200 /Cái
/ Cái

Code: 5102-067 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10000 /Cái
/ Cái

Code: 5102-080 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 5102-069 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5102-071 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 5102-072 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150mA Low-Noise LDO Regulator
3000 /Cái
/ Cái

Code: 5102-073 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
12000 /Cái
/ Cái

Code: 5102-074 Còn hàng

Lưu xem sau
Loading
0359 366 469
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày