MENU

cửa hàng

Danh mục sản phẩm

2.0MM

Sale 0%
3Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
600 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
2Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
500 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
2x40pin, Pitch 2.0mm, Right Angle Male Headers
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
80 (2 x 40) Pin 2.0mm Straight Pin Headers -...
2 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
80 (2 x 40) Pin 2.0mm Straight Female Headers -...
6 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
40Pin 2.0mm Straight Female Headers - Single Row
3 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1x40 40Pin, Pitch 2.0mm, Pin Header
2 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
SMD Female Header, Pin 2x40, pitch 2.0MM
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
SMD Header, Pin 2x40, pitch 2.0MM
7 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
700 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
5Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
700 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
6Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
800 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
7Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
900 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
8Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
1000 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
9Pin, Pitch 2.0mm, Polarized Header, 3A, 250V
1000 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
10Pin, Pitch 2.0mm, Polarized Header, 3A, 250V
1000 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
11Pin, Pitch 2.0mm, Polarized Header, 3A, 250V
1200 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
12Pin, Pitch 2.0mm, Polarized Header, 3A, 250V
1200 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
2Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
500 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
3Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
600 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
4Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
600 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
5Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
700 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
6Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
800 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
12
Thương hiệu nổi bật
Hỗ trợ

NV kinh doanh

0979466469

NV kỹ thuật

0899909838

Admin Diễn đàn

0899909838

Hỗ trợ online
Thời gian làm việc
8:00-17:30
  • Hỗ trợ ( 0979 466 469 )
  • Chát Zal với NV kinh doanh Chát Skype với NV kinh doanh NV kinh doanh trên Facebook NV kinh doanh
  • Chát Zal với NV kỹ thuật Chát Skype với NV kỹ thuật NV kỹ thuật trên Facebook NV kỹ thuật
  • Chát Zal với Admin Diễn đàn Chát Skype với Admin Diễn đàn Admin Diễn đàn trên Facebook Admin Diễn đàn
Hỗ trợ mua hàng
<script type='text/javascript' src='//c.trazk.com/c.js' async='async' > </script>