MENU

cửa hàng

Danh mục sản phẩm

0.8MM

Sale 0%
Pitch 0.8mm, 2x50 PIN, Pin Header, SMD
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 0.8MM, 2x50 PIN, Female Header, SMD
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

1.27MM

Sale 0%
1.27mm 60Pin SMD Male Header
9000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
60(30x2) pin 1.27mm SMD Female connector
11000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.27MM, 2x40PIN (80) Pin Header
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.27MM, 2x40PIN (80) Female Header
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.27MM, 2x40PIN (80) Pin Header
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.27MM, 1x40PIN (80) Female Header
6500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
80(40x2) pin 1.27mm SMD Female connector
15000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
SMD Header, pin 2x40, pitch 1.27MM, 1U gold
9000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

2.0MM

Sale 0%
3Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
600 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
2Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
500 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
2x40pin, Pitch 2.0mm, Right Angle Male Headers
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
80 (2 x 40) Pin 2.0mm Straight Pin Headers -...
2 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
80 (2 x 40) Pin 2.0mm Straight Female Headers -...
6 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
40Pin 2.0mm Straight Female Headers - Single Row
3 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1x40 40Pin, Pitch 2.0mm, Pin Header
2 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
SMD Female Header, Pin 2x40, pitch 2.0MM
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
SMD Header, Pin 2x40, pitch 2.0MM
7 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
700 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
5Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
700 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
6Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
800 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
7Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
900 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
8Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
1000 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
9Pin, Pitch 2.0mm, Polarized Header, 3A, 250V
1000 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
10Pin, Pitch 2.0mm, Polarized Header, 3A, 250V
1000 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
11Pin, Pitch 2.0mm, Polarized Header, 3A, 250V
1200 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
12Pin, Pitch 2.0mm, Polarized Header, 3A, 250V
1200 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
2Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
500 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
3Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
600 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
4Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
600 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
5Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
700 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
6Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
800 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
12

2.54MM

Sale 0%
2.54mm, 80(2x40) chân, loại DIP
3400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Sản phẩm khác

Sale 0%
Modular Plug Network Cable Connector Clear 2Pins
1 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm 2-Pin Shorting Jumper
190 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật
Hỗ trợ

NV kinh doanh

0979466469

NV kỹ thuật

0899909838

Admin Diễn đàn

0899909838

Hỗ trợ online
Thời gian làm việc
8:00-17:30
  • Hỗ trợ ( 0979 466 469 )
  • Chát Zal với NV kinh doanh Chát Skype với NV kinh doanh NV kinh doanh trên Facebook NV kinh doanh
  • Chát Zal với NV kỹ thuật Chát Skype với NV kỹ thuật NV kỹ thuật trên Facebook NV kỹ thuật
  • Chát Zal với Admin Diễn đàn Chát Skype với Admin Diễn đàn Admin Diễn đàn trên Facebook Admin Diễn đàn
Hỗ trợ mua hàng
<script type='text/javascript' src='//c.trazk.com/c.js' async='async' > </script>