Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Tụ dán SMD Nhôm

Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 9.1pF 35V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1458-017 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 8.2pF 35V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1458-016 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 7.5pF 35V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1458-015 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 7PF 35V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1458-014 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 6.8PF 35V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1458-013 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 5.6PF 35V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1458-012 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 3.9PF 35V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1458-010 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 4.7PF 35V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1458-011 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 3.3PF 35V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1458-009 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2.7PF 35V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1458-008 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2.4PF 35V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1458-007 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2.2PF 35V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1458-006 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2PF 5% 35V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1458-005 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1.5PF 5% 35V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1458-003 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1.8PF 35V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1458-004 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1.2PF 35V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1458-002 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1PF 35V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1458-001 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 10000uF 10V, SMD
39000 /Cái
/ Cái

Code: 1457-232 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2200uF 25V, SMD
3500 /Cái
/ Cái

Code: 1457-231 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1000uF 25V, SMD
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1457-230 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 680uF 25V, SMD
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1457-229 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 470uF 25V, SMD
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1457-228 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 330uF 25V, SMD
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1457-227 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 270uF 25V, SMD
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1457-226 Liên hệ

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày