Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Tụ dán SMD Nhôm

Sale 0%
Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 100uF 25V
13000 /Cái
/ Cái

Code: 1459-234 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 68UF 100V...
29000 /Cái
/ Cái

Code: 1459-233 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1000uF 10V, SMD
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1456-230 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 220uF 10V, SMD
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1456-225 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 10uF 16V, SMD
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1457-100 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 100uF 16V, SMD
700 /Cái
/ Cái

Code: 1457-106 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 220uF 16V, SMD
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1457-109 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 10uF 25V, SMD
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1457-216 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 22uF 25V, SMD
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1457-217 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1uF 50V, SMD
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1458-208 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1456-222 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 22uF 16V, SMD
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1457-101 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 4.7μF 50V, SMD
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1458-213 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 47uF 10V, SMD
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1456-219 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1PF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1.2PF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1.5PF 5% 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1.8PF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2PF 5% 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2.2PF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2.4PF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2.7PF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 3.3PF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 3.9PF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày