Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Tụ dán SMD Nhôm

Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1PF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1.2PF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1.5PF 5% 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1.8PF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2PF 5% 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2.2PF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2.4PF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2.7PF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 3.3PF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 3.9PF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 4.7PF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 5.6PF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 6.8PF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 7PF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 7.5pF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 8.2pF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 9.1pF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 10PF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 11pF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 12pF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 13pF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 15PF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 20PF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 22PF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-024 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày