MENU

cửa hàng

Danh mục sản phẩm

Tụ dán SMD Nhôm

Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 9.1pF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 8.2pF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 7.5pF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 7PF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 6.8PF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 5.6PF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 3.9PF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 4.7PF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 3.3PF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2.7PF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2.4PF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2.2PF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2PF 5% 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1.5PF 5% 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1.8PF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1.2PF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1PF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 10000uF 10V, SMD
39000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2200uF 25V, SMD
3500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1000uF 25V, SMD
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 680uF 25V, SMD
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 470uF 25V, SMD
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 330uF 25V, SMD
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 270uF 25V, SMD
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật
Hỗ trợ

NV kinh doanh

0979466469

NV kỹ thuật

0899909838

Admin Diễn đàn

0899909838

Hỗ trợ online
Thời gian làm việc
8:00-17:30
  • Hỗ trợ ( 0979 466 469 )
  • Chát Zal với NV kinh doanh Chát Skype với NV kinh doanh NV kinh doanh trên Facebook NV kinh doanh
  • Chát Zal với NV kỹ thuật Chát Skype với NV kỹ thuật NV kỹ thuật trên Facebook NV kỹ thuật
  • Chát Zal với Admin Diễn đàn Chát Skype với Admin Diễn đàn Admin Diễn đàn trên Facebook Admin Diễn đàn
Hỗ trợ mua hàng
<meta name="p:domain_verify" content="04163e860cf6a852902b1bc36020a27b"/>