Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Tụ dán SMD Nhôm

Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 9.1pF 35V, SMD
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1458-017

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 8.2pF 35V, SMD
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1458-016

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 7.5pF 35V, SMD
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1458-015

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 7PF 35V, SMD
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1458-014

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 6.8PF 35V, SMD
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1458-013

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 5.6PF 35V, SMD
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1458-012

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 3.9PF 35V, SMD
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1458-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 4.7PF 35V, SMD
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1458-011

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 3.3PF 35V, SMD
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1458-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2.7PF 35V, SMD
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1458-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2.4PF 35V, SMD
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1458-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2.2PF 35V, SMD
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1458-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2PF 5% 35V, SMD
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1458-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1.5PF 5% 35V, SMD
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1458-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1.8PF 35V, SMD
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1458-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1.2PF 35V, SMD
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1458-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1PF 35V, SMD
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1458-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 10000uF 10V, SMD
39000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1457-232

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2200uF 25V, SMD
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1457-231

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1000uF 25V, SMD
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1457-230

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 680uF 25V, SMD
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1457-229

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 470uF 25V, SMD
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1457-228

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 330uF 25V, SMD
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1457-227

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 270uF 25V, SMD
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1457-226

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày