MENU

cửa hàng

Danh mục sản phẩm

15. ZH1.5 Connectors

Sale 0%
2Pins, pitch 1.5mm, DIP type connector
800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, pitch 1.5mm, DIP type connector
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4Pins, pitch 1.5mm, DIP type connector
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5Pins, pitch 1.5mm, DIP type connector
1100 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6Pins, pitch 1.5mm, DIP type connector
1200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8Pins, pitch 1.5mm, DIP type connector
1400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2Pins, pitch 1.5mm, SMD type connector
800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4Pins, pitch 1.5mm, SMD type connector
1150 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6Pin, pitch 1.5mm, SMD type connector
1450 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8Pin, pitch 1.5mm, SMD type connector
1750 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
10Pin, 1.5mm pitch connector, SMD type
2050 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, pitch 1.5mm, SMD type connector
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5Pins, pitch 1.5mm, SMD type connector
1300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
7Pins, pitch 1.5mm, SMD type connector
1600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật
Hỗ trợ

NV kinh doanh

0979466469

NV kỹ thuật

0899909838

Admin Diễn đàn

0899909838

Hỗ trợ online
Thời gian làm việc
8:00-17:30
  • Hỗ trợ ( 0979 466 469 )
  • Chát Zal với NV kinh doanh Chát Skype với NV kinh doanh NV kinh doanh trên Facebook NV kinh doanh
  • Chát Zal với NV kỹ thuật Chát Skype với NV kỹ thuật NV kỹ thuật trên Facebook NV kỹ thuật
  • Chát Zal với Admin Diễn đàn Chát Skype với Admin Diễn đàn Admin Diễn đàn trên Facebook Admin Diễn đàn
Hỗ trợ mua hàng
<script type='text/javascript' src='//c.trazk.com/c.js' async='async' > </script>