MENU

cửa hàng

Danh mục sản phẩm

1.0MM

Sale 0%
25000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
9Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
1300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
10Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
1400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
1200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
7Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
1100 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
7Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
7Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
9Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
10Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật
Hỗ trợ

NV kinh doanh

0979466469

NV kỹ thuật

0899909838

Admin Diễn đàn

0899909838

Hỗ trợ online
Thời gian làm việc
8:00-17:30
  • Hỗ trợ ( 0979 466 469 )
  • Chát Zal với NV kinh doanh Chát Skype với NV kinh doanh NV kinh doanh trên Facebook NV kinh doanh
  • Chát Zal với NV kỹ thuật Chát Skype với NV kỹ thuật NV kỹ thuật trên Facebook NV kỹ thuật
  • Chát Zal với Admin Diễn đàn Chát Skype với Admin Diễn đàn Admin Diễn đàn trên Facebook Admin Diễn đàn
Hỗ trợ mua hàng