MENU

CÔNG TY TNHH TM&DV ĐIỆN TỬ TƯƠNG LAI

Danh mục sản phẩm

Đầu nối, Header 1.0MM

Sale 0%
25000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
9Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
1300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
10Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
1400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
1200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
7Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
1100 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
7Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
7Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
9Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
10Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật
Hỗ trợ

Khiếu nại: 0964238397

0979466469

0938128290

0899909838

0979466469

0899909838

Hỗ trợ online
Thời gian làm việc
8:00-17:30
  • Hỗ trợ ( 0979 466 469 )
  • Chát Zal với Khiếu nại: 0964238397 Chát Skype với Khiếu nại: 0964238397 Khiếu nại: 0964238397 trên Facebook Khiếu nại: 0964238397
  • Chát Zal với 0938128290 Chát Skype với 0938128290 0938128290 trên Facebook 0938128290
  • Chát Zal với 0979466469 Chát Skype với 0979466469 0979466469 trên Facebook 0979466469
Hỗ trợ mua hàng
<meta name="p:domain_verify" content="04163e860cf6a852902b1bc36020a27b"/>